Meteen naar de inhoud

ASU over certificering voor koolstofverwijdering

Een geweldig team van de Arizona State University stelde de vraag hoe certificeringsnormen voor koolstofverwijdering kunnen worden ontwikkeld, en we hebben het voorrecht gehad om dit lopende onderzoek te informeren. Onderstaande afbeelding geeft een beknopt beeld van open vragen.

Vragen die verder moeten worden onderzocht om de ontwikkeling van normen voor de certificering van koolstofverwijdering te bevorderen.
Bron: ASU 2022.

ONCRA probeert al doende antwoorden op deze vragen te ontwikkelen. Onsets is een poging om een geschikt 'instrument' te vinden en te definiëren. Duurzaamheidsvragen die ONCRA beantwoordt door alle verwijderingsduren standaard in te stellen op 100 jaar of meer. Bovendien wordt bereikt omdat ONCRA alleen aanvullende op de natuur gebaseerde oplossingen toestaat die anders niet zouden zijn gebeurd. En tot slot, volgens de Oxford Offsetting Principles, betoogt ONCRA dat verwijdering absoluut anders moet worden behandeld dan vermindering, vooral omdat koolstoffinanciering zou moeten werken om de overgang van een op fossiele brandstoffen gebaseerde naar een op nieuwe planten gebaseerde economie en samenleving mogelijk te maken - de enige manier voor de mensheid om de klimaatverandering regeneratief te stabiliseren, denken we.

Het ASU-witboek is te vinden hier.