Meteen naar de inhoud

Koolstofverwijdering

Removing several hundred million tonnes of CO2 out of the atmosphere will become increasingly necessary every year.

- Europese Commissie

De wereld wordt geconfronteerd met een dringende noodzaak om de toename van het broeikasgasniveau in de atmosfeer en de verwoestende impact op klimaatverandering een halt toe te roepen. Om deze uitdagingen aan te gaan, zijn de Parijse Akkoorden onder het Kaderverdrag van de Verenigde Naties inzake Klimaatverandering (UNFCCC) effectief sinds 2016. Het terugdringen van de uitstoot is onvoldoende om die doelstellingen te bereiken. De Oxford Principles en andere mondiale initiatieven stellen de adoptie van koolstofdioxideverwijdering (CDR) voor als een cruciale strategie voor het realiseren van de klimaatdoelstellingen van de wereld.

Video: Let's Double Nature, de 1500 Gigaton-uitdaging. Door Jeppe van Pruisen. Stem Philippa Collin.

Koolstofdioxideverwijdering (CDR) verwijst naar benaderingen waarbij koolstofdioxide (CO₂) uit de atmosfeer wordt verwijderd. Dit gebeurt via een tal van manieren, waaronder koolstofvastlegging in de bodem, verwijdering en opslag van koolstof uit biomassa, verbeterde mineralisatie, op de oceaan gebaseerde CDR, herbebossing, enz.

Taxonomie voor koolstofverwijdering van de Verenigde Naties (IPCC).

Oncra concentreert zich uitsluitend op natuurlijke verwijderingsmethoden, waarbij vaak gebruik wordt gemaakt van menselijke vindingrijkheid, ook wel bekend als 'NatureTech.'

De boekhouding voor koolstofverwijdering is de meting, rapportage en verificatie van koolstofdioxide dat uit de atmosfeer wordt verwijderd. Strikte meetgebaseerde boekhouding stelt carbon removers in staat om op een veilige manier kredieten uit te geven en te verkopen, wat hen helpt bij het beheren en uitbreiden van hun activiteiten. Oncra stelt kleine en middelgrote entiteiten in staat om deel te nemen aan de koolstofmarkt door middel van haar eenvoudige en betaalbare benadering. Hiermee bevordert Oncra de gedistribueerde opschaling van deze broodnodige, op natuur gebaseerde koolstofverwijderingsprojecten.