Meteen naar de inhoud

Proces

Ons strikte 3-stappenproces, bestaande uit kwantificatie, certificering en verificatie, waarborgt de betrouwbaarheid van koolstofverwijderingsprojecten. De duur van dit proces varieert en kan enkele weken tot maanden beslaan, afhankelijk van het aantal ontvangen aanvragen. De efficiëntie van het proces wordt beïnvloed door de transparantie van de aanvrager en de volledigheid van de verstrekte informatie en gegevens. Het is belangrijk op te merken dat er een 'Know-Your-Customer' achtergrondcontrole wordt uitgevoerd.

Gebruik ons open berekening schatting model om real-life data te verzamelen en uw business case uit te werken. Aarzel niet om contact op te nemen voor assistentie. Hoe nauwkeuriger je kwantificering van compensatie, hoe groter de kans op een positieve projectbeoordeling.

Lever je projectgegevens en onderbouwing samen met je kwantificatie aan om een gevalideerd certificeringsrapport te verkrijgen. Na een positieve validatie door het Oncra-team, zullen we contact met je opnemen om een overeenkomst voor koolstofboekhouding bij Oncra (OCAA) op te stellen. Dit document omvat onder andere de regels voor de monitoring en verificatie van het gekwantificeerde netto koolstofverwijderingsvoordeel. Een tarief voor de koolstofboekhouding zal worden vastgesteld, waarbij de kosten voor validatie, verificatie, monitoring en registratie zijn inbegrepen.

Alle door jou ingediende gegevens zullen onafhankelijk worden geverifieerd door een externe expert, conform de specifieke criteria voor meting, rapportage en verificatie (MRV) die van toepassing zijn op het koolstofverwijderingsprotocol dat werd gebruikt. Afhankelijk van het toegepaste protocol kunnen er meerdere verificatie- of auditrondes plaatsvinden.

Het 3-stappenproces van Oncra

Daarnaast maken we gebruik van een 'donutcheck' om te beoordelen of een project binnen de planetaire grenzen opereert, in overeenstemming met de domeinspecifieke criteria die zijn vermeld in de Oncra Carbon Removal Protocols. De Carbon Removal Certificates (CRC's) van ONCRA dragen bij aan tal van duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (SDG's) door voordelen te bevorderen zoals verhoogde biodiversiteit, zuiver water en zinvolle werkgelegenheid. Deze aanpak weerspiegelt de toewijding van ONCRA aan een holistisch en regeneratief resultaat.

In onderstaand schematisch overzicht zijn de verschillende stappen en onderdelen van het verificatie-, certificerings- en rapportageproces weergegeven. Alle ingediende claims worden geverifieerd en geregistreerd. Na certificering worden de claims opgevolgd en gerapporteerd