Meteen naar de inhoud

Oncra-methodologie

Vele duizenden koolstofverwijderende ondernemers in staat stellen om hun koolstof op de juiste manier te verkopen.

ONCRA is een raamwerk dat koolstofverwijderaars vergemakkelijkt terwijl de meest op maat gemaakte en nauwkeurige koolstofboekhoudingspraktijken worden gecombineerd voor op de natuur gebaseerde oplossingen. De motivatie voor het opzetten van ONCRA was dat alle elementen voor een echt holistische boekhouding voor op de natuur gebaseerde oplossingen op hun plaats leken, maar niemand leek de punten op een open, transparante, innovatiegerichte en verwijderingsgerichte manier met elkaar te verbinden.

ONCRA is gebaseerd op gevestigde boekhoudmethoden voor koolstofverwijdering, zoals ontwikkeld door partijen als het Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), Europese Commissie (EC), Gold Standard, Verra en initiatieven zoals Greenhouse Gas Protocol en Platform Carbon Accounting Financials (PCAF). Methoden worden beschouwd als de brede reeks normen die bepalen hoe emissiereducties en -verwijderingen moeten worden verantwoord. Aangezien het gebied van koolstofverwijdering relatief nieuw is, ONCRA ondersteunt de ontwikkeling van sectorspecifieke protocollen voor verwijderingsboekhouding die voortbouwen op de logica en nauwkeurigheid van bestaande methoden.

Alle protocollen bevatten specifieke boekhoudregels voor verwijderingstrajecten. Het zijn niet wat velen 'Methoden' noemen, maar kunnen verwijzen naar bestaande boekhoudmethoden zoals aangegeven in de Richtlijnen en Accounting Stack. Elke project- of waardeketenbeschrijving in de protocollen zou idealiter niet langer moeten zijn dan twee pagina's A4, en minstens een beschrijving van het verwijderingsproces, systeem, kredietpunt, metriek en MRV-protocol bevatten. Deze aanpak maakt een rigoureus maar snel en eenvoudig certificeringsproces mogelijk.

Wat maakt ONCRA uniek?

De meeste marktspelers geven koolstofverwijderingscertificaten af die uitsluitend zijn gebaseerd op op het land opgeslagen koolstof. ONCRA daarentegen is, in samenwerking met financiƫle instellingen, lokale overheden en de Europese Commissie, ook het ontwikkelen van statistieken om rekening te houden met in de bouw opgeslagen koolstof, in de oceaan opgeslagen koolstof en in de steen opgeslagen koolstof. Deze statistieken vergemakkelijken zowel due diligence door financiƫle gegevens als boekhoudkundige en MRV-richtlijnen voor verhuizers en kopers. Op deze manier is ONCRA zowel rigoureus als innovatie, die gezien de klimaatcrisis die hoognodig is in de opkomende industrie voor koolstofverwijdering, wordt bevorderd. Bovendien faciliteert ONCRA innovatie door certificeringstrajecten aan te bieden voor lagere TRL-niveaus. Zie de ONCRA-richtlijnen voor details.

"ONCRA is een 'standaard van normen', een raamwerk dat verhuizers en kopers faciliteert en tegelijkertijd de beste en meest effectieve koolstofboekhoudingspraktijken combineert."

Strenge en wetenschappelijk onderbouwde beoordelingen

ISO-normen, opgesteld door de Internationale Organisatie voor Standaardisatie in Zwitserland, vormen de basis voor strenge en wetenschappelijk onderbouwde beoordelingen. Deze omvatten ISO 14064-1 (over kwantificering van broeikasgasemissies en -verwijderingen), ISO 14064-2 (met begeleiding op projectniveau) en ISO 14064-3 (over validatie en verificatie). Alle berekeningen moeten de principes volgen van een volledige levenscyclusanalyse, zoals gespecificeerd in ISO 14040 en ISO 14044.

Voor meer informatie over hoe ONCRA werkt, lees onze richtlijnen hier.