Meteen naar de inhoud

Oncra-methodologie

Vele duizenden koolstofverwijderende ondernemers in staat stellen om hun koolstof op de juiste manier te verkopen.

Oncra is een raamwerk dat koolstofverwijderaars vergemakkelijkt terwijl de meest op maat gemaakte en nauwkeurige koolstofboekhoudingspraktijken worden gecombineerd voor op de natuur gebaseerde oplossingen. Oncra is ontstaan uit noodzaak en het besef dat alle elementen voor een echt holistische boekhouding voor op de natuur gebaseerde oplossingen aanwezig leken te zijn, maar niemand verbond de punten op een open, transparante, innovatiegedreven en verwijderingsgerichte manier.

Oncra is gebaseerd op gevestigde boekhoudmethoden voor koolstofverwijdering, zoals ontwikkeld door partijen als het Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), Europese Commissie (EC), Gold Standard, Verra en initiatieven zoals Greenhouse Gas Protocol en Platform Carbon Accounting Financials (PCAF). Methoden worden beschouwd als de brede reeks normen die bepalen hoe emissiereducties en -verwijderingen moeten worden verantwoord. Aangezien het gebied van koolstofverwijdering relatief nieuw is, Oncra ondersteunt de ontwikkeling van sectorspecifieke protocollen voor verwijderingsboekhouding die voortbouwen op de logica en nauwkeurigheid van bestaande methoden.

Alle protocollen bevatten specifieke boekhoudregels voor verwijderingstrajecten. Het zijn niet wat velen 'Methoden' noemen, maar kunnen verwijzen naar bestaande boekhoudmethoden zoals aangegeven in de Richtlijnen en Accounting Stack. Elke project- of waardeketenbeschrijving in de protocollen zou idealiter niet langer moeten zijn dan twee pagina's A4, en minstens een beschrijving van het verwijderingsproces, systeem, kredietpunt, metriek en MRV-protocol bevatten. Deze aanpak maakt een rigoureus maar snel en eenvoudig certificeringsproces mogelijk.

Wat maakt Oncra uniek?

Oncra is alleen voor koolstofverwijdering met natuurlijke routes. Het is reputatieveilig, aangezien het het enige raamwerk voor verhuisboekhouding is dat kopers uitsluit met een zeer vervuilende, fossiele kernactiviteit. Bovendien faciliteert Oncra innovatie door certificeringstrajecten aan te bieden voor lagere TRL-niveaus. Zie de Oncra-richtlijnen voor details.

“Oncra faciliteert verhuizers die met de natuur werken en tegelijkertijd kopers beschermen' reputatie

Strenge en wetenschappelijk onderbouwde beoordelingen

ISO-normen, opgesteld door de Internationale Organisatie voor Standaardisatie in Zwitserland, vormen de basis voor strenge en wetenschappelijk onderbouwde beoordelingen. Deze omvatten ISO 14064-1 (over kwantificering van broeikasgasemissies en -verwijderingen), ISO 14064-2 (met begeleiding op projectniveau) en ISO 14064-3 (over validatie en verificatie). Alle berekeningen moeten de principes volgen van een volledige levenscyclusanalyse, zoals gespecificeerd in ISO 14040 en ISO 14044.

Voor meer informatie over hoe Oncra werkt, lees onze Richtlijnen hier.