Meteen naar de inhoud

Provincie Utrecht bepaalt de CO2-prijs van € 875/ton

Utrecht is de eerste Nederlandse provincie in Nederland die de mondiale maatschappelijke kosten van klimaatverandering meeneemt in haar beleidsafwegingen en keuzes. Een deel van deze overwegingen omvat de toekomstige schade van klimaatverandering. Dit is besloten door gedeputeerde staten. Met een interne rekenprijs van minimaal 875 euro per ton CO2 legt de provincie de lat hoog en daagt zij collega-overheden en marktpartijen uit haar voorbeeld te volgen.

Lees verder…