Meteen naar de inhoud

Koolstofverwijdering

Ecosysteempartners die adviseren over en investeren in de ontwikkeling van ONCRA

Om de opwarming van de aarde tegen te gaan zijn sinds 2016 de Akkoorden van Parijs, onderdeel van het Raamverdrag van de Verenigde Naties inzake klimaatverandering (UNFCCC), van kracht. Alleen het terugdringen van de uitstoot zal niet voldoende zijnDe Oxford Principles en andere internationale initiatieven wijzen op de noodzaak van verwijdering van kooldioxide (Carbon Dioxide Removal, CDR) om de klimaatdoelstellingen van de wereld te verwezenlijken

Climate Cleanup Foundation is een onafhankelijke algemeen nut beogende organisatie met als doel de klimaatverandering tegen te gaan. Met een bank en twee Nederlandse regionale overheden pionier op het gebied van de boekhouding voor koolstofverwijdering. Met systemische interventies ze schalen natuurlijke klimaatoplossingen op, zoals zeewier, bamboe, agroforestry en rotsverwering. Voor meer informatie over de stichting kunt u terecht op climatecleanup.org.

Oncra staat voor Open Natural Carbon Removal Accounting. Oncra faciliteert removal credits voor op de natuur gebaseerde oplossingen. Credits worden uitgegeven op basis van metingen en open empirische kredietmethodologieën. Oncra bestaat om te koesteren gedistribueerde schaling van natuurlijke CO2 opslag naar gigatonschaal, door beoordelingen te vereenvoudigen, de kostendrempel te verlagen en het faciliteren van innovatie.

Koolstof verwijderen we met de Natuur in vier domeinen. Oncra certificeert projecten die koolstof opslaan in constructies, land, oceanen en rotsen. 

ONCRA Carbon Removal Credits zijn niet alleen CO2-credits. ONCRA voert een 'donutcheck' uit op de projecten en evalueert daarbij bijkomende voordelen zoals biodiversiteit, schoon water en zinvolle banen. ONCRA-kredieten vertegenwoordigen projecten met 'multi-potente' voordelen, die verschillende Sustainable Development Goals (SDG's) aankruisen. Lees meer over Donut economie.

Op basis van metingen worden credits verstrekt voor CO2-verwijdering. ONCRA vereist dat alle procedures en metingen worden gevolgd ISO-normen. Deze omvatten ISO 14064-1 (over de kwantificering van broeikasgasemissies en -verwijderingen) en ISO 14064-2 (voor het verstrekken van richtlijnen op projectniveau) en ISO 14064-3 (over validatie en verificatie), ISO 14040 en 14044 (over levenscyclusanalyse) , ISO 10694 (droge verbrandingsmethode) en ISO 14235 (sulfochrome oxidatiemethode). Alle gegevens zijn open toegankelijk.

We eisen van kopers dat ze zich houden aan de Oxford Offsetting Principles. De Oxford Offsetting Principles zijn opgesteld om de risico's van bestaande compensatieregelingen te verminderen.

Lees meer over de Oxford Offsetting Principes.

Bent u een koolstofboer, zeewierkweker, innovator op het gebied van verbeterde verwering of een biogebaseerde bouwer die koolstof verwijdert via op de natuur gebaseerde oplossingen? Vervolgens biedt Oncra een op maat gemaakt open-source boekhoudraamwerk voor koolstofverwijdering, zonder kosten vooraf. Oncra is onafhankelijk, non-profit, gebaseerd op wetenschap, gemeten data en empirische kredietprincipes.

Frequently Asked Questions

Schrijf in voor onze mailinglijst